Ontwikkelen en/of doorontwikkelen huisstijl

Iedereen kan een huisstijl ontwerpen maar wordt die huisstijl wel zo ontworpen dat het een lang leven beschoren is? Om een goed functionerende en levensvatbare huisstijl te ontwerpen houden we rekening met tal van facetten als; doelgroep, (financiƫle) ambitie, missie, praktische en technische haalbaarheid, het consequent toepassen van elementen etc. De uiteindelijke huisstijl moet natuurlijk ook goed vastgelegd worden en beschikbaar worden gesteld aan derden zodat zij ermee kunnen werken. Ons uitgangspunt: een goede huisstijl is in staat om langere tijd mee te groeien met de organisatie.

Relevante referenties voor het ontwikkelen en/of doorontwikkelen huisstijl

Agentschap NL / AIB / CertiQ / De Onderwijsspecialisten / Kadaster / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Ministerie van Economische Zaken / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Provincie Gelderland / TenneT

Conceptueel en redactioneel werk

In een huisstijl zijn er altijd communicatiemiddelen die net anders zijn of inhoudelijk boven andere uitsteken. Te denken valt aan de internetsite, corporate brochure, jaarverslag e.d. Deze uitgaves moeten recht doen aan de huisstijl maar ook aan de doelgroep, het betreffende thema of onderwerp. Een mooi spanningsveld om in te ontwerpen. Dit zijn typisch projecten waar het samenspel van opdrachtgever, ontwerper en bijvoorbeeld tekstschrijver en fotograaf belangrijk is.

Relevante referenties voor conceptueel en redactioneel werk

Alysis Zorggroep / CertiQ / De Onderwijsspecialisten / EnerQ / Kadaster / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Nieuwbouwwijk Schuytgraaf, Arnhem / Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland / Provincie Gelderland / TenneT

Multidisciplinair

Een huisstijl draait al lang niet meer om alleen drukwerk of de internetsite. Het gaat om het geheel van communicatiemiddelen. Wij beheersen het ontwerp van meerdere disciplines als; drukwerk, automatisering, nieuwe media, social media, bewegwijzering e.d. In veel gevallen werkt Loep ontwerp het liefst samen met de producent om ontwerp en de technische haalbaarheid goed op elkaar af te stemmen.

Relevante referenties voor multidisciplinair

Huisstijlautomatisering Office-omgeving, internet en intranet
Achmea / AIB / BKR, stichting Bureau Krediet Registratie / De Onderwijsspecialisten / Hypotheek Visie

Bewegwijzering

De Onderwijsspecialisten / Kadaster / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Formulieren

Achmea / Centraal Beheer | Achmea / Kadaster / TenneT

Opstellen huisstijlhandboek

Agentschap NL / Bruins & Kwast / Berkel Milieu / Kadaster / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Ministerie van Economische Zaken / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Provincie Gelderland / TenneT

Werken binnen een huisstijl (DTP+)

Als een huisstijl eenmaal ontwikkeld en vastgelegd is in een handboek moet er ook gewerkt worden in een huisstijl; DTP+. Onder DTP+ verstaan we het ontwerpen en opmaken van communicatiemiddelen waarbij ook nog een zekere mate van ontwerp nodig is voor visuals, infographics en het selecteren en bewerken van beeldmateriaal. DTP+ werk levert ook weer inzichten op voor het verbeteren van een huisstijl. Voor Loep ontwerp dus een belangrijke onderdeel van het maken en onderhouden van huisstijlen.

Relevante referenties voor werken binnen een huisstijl (DTP+)

Achmea / Alysis Zorggroep / De Onderwijsspecialisten / Kadaster / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Nederlands Watermuseum / Nieuwbouwwijk Schuytgraaf, Arnhem / Provincie Gelderland / TenneTLinkedin  twitter  flickr  We transferchannel van Loep ontwerp